Lid 1
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk krijg je daarvan bericht. Indien je een dergelijk bericht niet hebt ontvangen, word je verwacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.

Lid 2
Instromen in een cursus is mogelijk. Je betaalt vanaf de datum van aanvang tot aan het einde van de cursus. De verrekening vindt plaat vanaf de vijfde les bij een jaarcursus en vanaf de derde les bij een korte cursus.

Lid 3
Bij het volgen van meer dan één cursus voor één en dezelfde persoon en in dezelfde periode, wordt een korting van 10% verleend op de goedkoopste cursus.

Lid 4
De cursusprijs voor volwassenen is inclusief het verschuldigde BTW-bedrag.

Lid 5
Betaling vindt plaats voor een door jou verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het aanmeldformulier machtig je Parkvilla het cursusbedrag en de inschrijf-en administratiekosten van je rekening af te schrijven.

Lid 6
Indien incasseren niet mogelijk is dan worden € 10,00 administratiekosten gerekend voor een betaling op rekening.

Lid 7
Bij een cursus van meer dan 16 lessen vindt de betaling in 2 termijnen plaats.

Lid 8
Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien aan de financiële verplichtingen (ook uit voorgaande seizoenen) zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegt. Daarbij blijven de inschrijvings- en betalingsplichten bestaan. Incassokosten worden in rekening gebracht.

Lid 9
De directie van de stichting behoudt zich het recht voorgeprogrammeerde cursussen te annuleren en andere dan vermelde docenten in te zetten.

Lid 10
Indien om bepaalde reden een les of activiteit geen doorgang kan vinden, wordt daarover via de email bericht gegeven. De cursus/workshop wordt hierdoor in de regel een evenredig aantal lessen verlengd. Parkvilla neemt zich voor alleen bij langdurige ziekte of afwezigheid van een docent een vervanger in te zetten.

Lid 11
Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in Pakvilla is het bestuur niet aansprakelijk.

Lid 12
Schriftelijk annuleren is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus. De kosten zijn €15,00. Na deze periode ben je het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.

Lid 13
Betaling vindt plaats door een door jou verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het aanmeldformulier machtig je Parkvilla het cursusbedrag en de inschrijf- en/of administratiekosten van je rekening af te schrijven.

Lid 14
Afwezigheid op of afbreken van een cursus geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeld. Bij verhuizing, ernstige ziekte of overlijden kan een schriftelijk verzoek om restitutie worden gericht aan cursussen@parkvilla.nl Er wordt een annuleringsbedrag van €15,00 in rekening gebracht.

Lid 15
Wanneer je bezwaar hebt tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop jij afgebeeld staat, kun je dit laten weten via info@parkvilla.nl

Alphen aan den Rijn, 23 maart 2017